Reklamacije


Reklamacije kupaca rešavaju se na osnovu internog Zakona o zaštiti potrošača (Sl. Glasnik RS 73/2010), kao i Zakona o trgovini ("Sl. glasnik RS" br.53/10).
Molimo Vas da  pažljivo pročitate pravila koja primenjujemo u eMagacin.rs web prodavnici a tiču se reklamacija.
 
Zadržavamo pravo da bez prethodnog obaveštavanja vršim izmene i dopune ovih uslova.
 

Prijem i pregled naručenog proizvoda

 
Prilikom prijema robe putem kurirske službe kupac je dužan da proveri da li je proizvod došao u neoštećenom i kompletnom stanju. Ukoliko uoči takve nedostatke nastale u transport dužan je da u roku od 24 sata sačini zapisnik o oštećenoj robi sa kurirskom službom koja je dostavila pošiljku i da taj zapisnik u tom roku dostavi prodavcu lično ili putem e-maila.   
Ukoliko na paketu ima vidnih oštećenja, kupac ne bi trebalo da preuzmete od brze pošte već je odbijete i tome odmah obavestite prodavca.
Ukoliko je kupac ipak primio pošiljku a da nije primetio oštećenja na ambalaži prilikom prijema, potrebno je da sačuva originalnu ambalažu i da u roku 24 sata slikate originalnu ambalažu i proizvod i sliku pošaljete na email prodavca.
Ukoliko kupca prilikom instalacije ili prvog puštanja utvrdi da je proizvod neispravan, potrebno je da prodavca odmah obavesti na mail sa opisom problema i vašim svojim kontakt podacima. Uskoro ćemo Vas kontaktirati radi rešavanja nastalog problema.
 

Zamena proizvoda


Ukoliko kupac nije zadovoljan poručenim artiklom može ga zameniti za drugi proizvod iz prodajnog asortimana prodavca ili tražiti da mu prodavac vrati uplaćeni novac ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:
  • Da nije prošlo više od 14 dana od kada je proizvod poslat kupcu,
  • Da kupaca vrati poručeni proizvod u originalnom, nekorištenom stanju samog proizvoda i pripadajuće ambalaže i prateće dokumentacije,
  • Da doplatite razliku u ceni između prethodno poručenog i zamenskog proizvoda (ukoliko je ima) i poštarinu za slanje novog proizvoda i vraćanje prethodno poručenog proizvoda.
 

Odustajanje od kupovine


“ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA”
("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon)
 
“Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. ovog zakona (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku iz stava 1. ovog člana. 
Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.


Protekom roka iz člana 29. ovog zakona prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.


Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama st. 1.-5. ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču.


Oblik i sadržinu obrasca za odustanak propisuje ministar nadležan za poslove zaštite potrošača.
Uz račun, dostavlja se potrošaču obrazac za odustanak od ugovora.”
 

Obaveze kupca u slučaju odustajanja od narudžbe

 
Ukoliko kupac odustane od ugovora o narudžbi potrebno je da:
1. Dostavi prodavcu poštom ili na e-mail popunjen obrazac za odustanak od kupovine (koji je dostavljen uz račun prilikom isporuke, a može se preuzeti i sa našeg sajta).
2. Rok za odustajanje od kupovine je 14 dana i ovaj rok teče od dana kada kupca primi robu.
3. Roba mora da se vrati u originalnoj ambalaži, sa svom propratnom dokumentacijom bez odlaganja, u čistom stanju I bez znakova korišćenja, a najkasnije 14 dana po prijemu robe.
4. Odovornost za slanje paketa nazad prodavcu i eventualna oštećenja koja mogu nastati u transport snosi u celosti kupac. Zato savetujemo da se proizvod u originalnoj ambalaži dodatno zapakuje u transportnu kutiju i propisno obezbedi od oštećenja.
5. U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, prodavac snosi trošak vraćanja robe prodavcu, kao rizik od oštećenja ili gubitka u transportu.
6. Iznos koji ste platili po ugovoru biće Vam vraćen najkasnije u roku 30 dana od dana prijema izjave o jednostranom odustajanju od kupovine.
 

Povrat novca

 
Vaš web shop eMagacin.rs će po prijemu vraćene robe, nakon konstatacije da je roba vraćena u nekorišćenom stanju i bez oštećenja, izvršiti povrat novca koju je primio od naručioca.

U slučaju da se novca vraća, jer je reklamacija kupca uvažena u garantnom roku i/ili raskida ugovora od strane kupca u propisanom roku, potrebno je da nam kupac dostavi broj svog tekućeg računa u banci ili pošti i sredstva vraćamo na njegov račun.
Besplatna isporukaZa iznose preko 5000
100% SIGURNA KUPOVINAod firme koja posluje 3 decenije
Poručivanje0-24h
POVOLJNE CENEKupovina direktno od uvoznika
ŠIROK ASORTIMANPristup magacinima najvećih distributera u Evropi
DODATNI POPUSTIZa proizvode sa isporukom dužom od 8 dana

Prijavite se za Newsletter
1
2
3
Uporedi proizvode Ukloni sve proizvode